22. apríl je Deň Zeme

Na našej planéte sa nachádzajú milióny druhov rastlín a živočíchov ktoré poznáme a milujeme a veľa ďalších ktoré sme ešte neobjavili. Bohužiaľ, my ľudia neustále narušujeme rovnováhu prírody, a preto svet čelí stále väčšej miere zániku rôznych druhov rastlín a živočíchov.

Bezprecedentná globálna deštrukcia a rýchle zníženie populácie rastlín a voľne žijúcich živočíchov sú priamo spojené s príčinami, ktorým poháňa ľudská činnosť napríklad: zmena klímy, odlesňovanie, strata biotopov, obchodovanie s ľuďmi a pytliactvo, neudržateľné poľnohospodárstvo, znečistenie a pesticídy. Vplyvy sú obrovské. 

Všetky rastliny a živočíchy majú veľkú hodnotu a každá zohráva jedinečnú úlohu v komplexnej sieti života. Musíme spolupracovať na ochrane ohrozených druhov: včiel, koralových útesov, slonov, žiráf, hmyzu, veľrýb a ďalších. Každý z nich má nevyčísliteľnú hodnotu v našich biotopoch.

Dobrou správou je, že miera vyhynutia môže byť ešte spomalená a mnohé z našich klesajúcich, alebo ohrozených druhov môžu byť zachránené ak budeme spoločne pracovať na budovaní jednotného globálneho pohybu spotrebiteľov, voličov, pedagógov, predstaviteľov vier a vedcov.

Sieť Deň Zeme žiada ľudí, aby sa pripojili ku kampani Protect our Species, ktorej hlavné ciele sú:

  • Vzdelávajte a zvyšujte povedomie o zrýchľujúcom sa tempe vymretia miliónov druhov, príčin a dôsledkov tohto javu.
  • Dosiahnuť veľké politické víťazstvá, ktoré chránia široké skupiny druhov, ako aj jednotlivé druhy a ich biotopy.
  • Budujte a aktivujte globálne hnutie, ktoré zahŕňa prírodu a jej hodnoty.
  • Podporovať individuálne opatrenia, ako je prijímanie rastlinnej stravy a zastavenie používania pesticídov a herbicídov.