Čo je to eko plast?

Často dostávame otázky, čo vlastne ten eko plast je. Preto sa v tomto článku budem snažiť vniesť do tejto témy trochu svetla.

Pojem eko plast je často krát mätúci a zameniteľný, preto treba rozlišovať tri základné druhy:

Bioplasty vyrobené z rastlín, kompostovateľné. Viac o nich spomeniem nižšie. 

Biologicky odbúrateľné plasty vyrobené z tradičných petrochemikálií, tie sú navrhnuté tak, aby sa rýchlejšie rozpadali. Tieto plasty sa, ale rozpadajú na menšie zložky, ktoré sa nikdy nerozložia. Označujú sa ako fotodegradovateľné, oxydegradovateľné. Našťastie zákaz plastov sa vzťahuje aj na tieto plasty, takže od roku 2021 by mala väčšina zmiznúť.

Ekologické / recyklované plasty, ktoré sú jednoducho plastami vyrobenými z recyklovaných plastových materiálov. Viaceré svetové značky začali svoje výrobky baliť do recyklovaných plastov. Napríklad značka Dove od konca roka 2019 uvádza na trh 100% recyklovateľné plastové fľaše.

Biopasty  sa často nazývajú biologicky rozložiteľné plasty, eko plasty, kompostovateľné plasty atď. Vyrobené sú z biologicky rozložiteľného materiálu, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov. Vyrába sa väčšinou extrahovaním cukru z rastlín, napríklad cukrovej trstiny alebo kukurice. Tieto plodiny sa ďalej spracovávajú a najčastejšie vznikajú PLA (kyselina polymliečna), alebo PHA (polyhydroxyalkanoát). PLA plast sa najčastejšie používa na obaly potravín. PHA viac v zdravotníctve napr. ako stehy. 

Ako si overiť, že kupujem bioplast?  

Väčšina predajcov už na svojich stránkach uvádza podľa akej normy / štandardu sú obaly rozložiteľné. Najčastejšie používané sú ISO 17088, EN 13432/14995 alebo ASTM 6400 / 6868. Niektoré výrobky sú už priamo označené príslušným štítkom napríklad Vinçotte alebo DIN CERTCO. Ak si to chcete overiť, požiadajte svojho predajcu o predloženie certifikátov alebo vyhlásení o zhode, ktoré by mal mať každý, kto predáva takéto obaly.

compostable_logo_1DIN-Certco-compostability-label-source-10okcompost-home

 

Na záver si treba uvedomiť, že aj keď kupujeme obaly z bio plastov alebo cukrovej trstiny, neznamená to, že sa rozložia za pár dní po konzumácii. K ich likvidácii treba pristupovať zodpovedne. Každá zmena nenastáva zo dňa na deň a taktiež bio plasty nedokážu vyriešiť problém s plastom šmahom ruky. Treba si ale uvedomiť, že sú vždy lepšou alternatívou ako konvenčné plasty, ktoré zostávajú po ich použití na planéte aj stovky rokov. Pri ich spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňuje množstvo škodlivých látok a výparov.