Základné informácie o kompostovaní

Všetky výrobky, ktoré nájdete na BeEnvi sú biologicky rozložiteľné. V prostredí kompostu sa rozpadnú (biodegradujú) na svoje prírodné zložky vody CO2 a rastlinnej hmoty. Preto si v tomto článku popíšeme čo je to kompostovanie, ako dlho trvá a aké sú alternatívy.

 

Aký je rozdiel medzi rozložiteľným, biologicky rozložiteľným a kompostovateľným?  

Rozložiteľný znamená schopnosť rozpadnúť na menšie kúsky. Degradovateľné obalové výrobky sa nerozpadnú na svoje prirodzené organické zložky, len menšie kúsky pôvodného výrobku. Typickým príkladom sú plasty vyrobené z ropy.

Biologicky rozložiteľný prvá časť slova "bio" nám určuje spôsob, akým produkt degraduje v tomto prípade biologickým procesom a to napríklad hubami, baktériami... Produkt sa biodegraduje na oxid uhličitý, vodu a biomasu za pôsobenia prirodzene sa vyskytujúcich mikroorganizmov. Tento odpad je biologicky odbúrateľný.

Kompostovateľný produkt biodegraduje v časovom období 4 až 6 mesiacov. Tento odpad je kompostovateľný.

 

Ako dlho to trvá až po kompost?

Hlavným rozdielom medzi biologicky rozložiteľnými a kompostovateľnými látkami je čas, ktorý uplynie, kým sa výrobok rozpadne na svoje prírodné zložky prostredníctvom biologických procesov. Väčšina existujúcich medzinárodných noriem vyžaduje biodegradáciu 60% do 180 dní.

Podľa Americkej spoločnosti pre testovanie a materiály (ASTM) musí rastlinný plast spĺňať tri kritériá, aby bol klasifikovaný ako kompostovateľný:

  • Biologicky rozložiteľný: Rozkladá sa na oxid uhličitý, vodu a biomasu s rovnakou rýchlosťou ako celulóza (papier).
  • Rozpad: Materiál je v komposte je nerozoznateľný od iných materiálov.
  • Ekotoxicita: Biodegradácia nevytvára žiadne toxické látky.

 

V tabuľke nižšie môžete vidieť orientačnú dobu kompostovania jednotlivých produktov. Odhadované časy kompostovania a rýchlosť biodegradácie rôznych kompostovateľných obalových produktov závisí od zloženia, hrúbky materiálu a podmienok kompostovania.

Materiály a výrobky

Domáce kompostovanie

Priemyselné kompostovanie

PLA: príbory a iné robustnejšie položky

12-24 mesiacov

3-6 mesiacov

PLA: poháre na studené nápoje, obaly na šaláty, slamky

6-12 mesiacov

3-6 mesiacov

Obaly z cukrovej trstiny: Taniere, menu boxy, misky atď.

2-4 mesiace

1-3 mesiace

 

Čo je to priemyselné kompostovanie?

Rýchlosť biodegradácie závisí od viacerých podmienok kompostovania, vlhkosti, tepla a mikroorganizmov. Priemyselné kompostovacie zariadenie znižuje čas potrebný na kompostovanie zeleného odpadu za optimálnych podmienok. Okrem toho priemyselné zariadenie na kompostovanie:

  • Melú a drtia materiály
  • Pridávjú enzýmy, ktoré umožňujú rýchlejšiu biodegradáciu zeleného odpadu
  • Premiešavajú hormady
  • Udržiava stále vysoké teploty.

 

Domáce pomery kompostovania sú pomalšie a môžu sa líšiť v závislosti od toho, ako často sa premiešavajú, aký sa v nich nachádza odpad, akú majú teploty a vlhkosť.